Joogide astmeline tee

Drikung Kagjü traditsioonis


Joogide astmeline tee Drikung Kagjü traditsioonis

Alljärgnev on nimekiri joogadest ja meditatsiooni-harjutustest, mida on Drikungi liinis tõeliselt pühendunud joogid järginud 12. sajandist alates. Nende tehnikate täiuslik omandamine viib valgustumiseni. Tänu meie suurepärastele õpetajatele on meil kõigil võimalus seda teed järgida ka meie ühiskonnas.


Buddha Šakjamuni õpetas Dharmat läbi suutrate ja tantrate, et kõigile olenditele kasu tuua. Viieosaline Mahamudra ja Naropa kuus joogat on Buddha õpetuse põhituumaks, mis võimaldavad saavutada Virgumise ühe eluea jooksul. Siiski on Mahamudra ja Naropa kuue jooga praktiseerimiseks eelnevalt vajalik täielik nelja meelt pööravad mõtte mõistmine. Nendeks on:

 • väärtuslik ja haruldane inimelu,

 • kõige olemasoleva püsitu loomus,

 • sansaara kannatuste lõppematus,

 • karma - põhjus ja tagajärg.

Neli mõtet, mis pööravad meelt, on aluseks praktikate edule mis tahes sõidukis ehk jaanas (hinajaana, mahajaana, vadžrajaana). Vadžrajaana Nöndro toetub neljale alusele, milleks on negatiivse karma, keha, kõne ja meele puhastamine, ning vooruste kogumine. Nöndro koosneb viiest ebaharilikust vadžrajaana eelharjutusest:


1. Harilikud eelharjutused:

Neli mõtet, mis pööravad meele sansaarast eemale.


2. Nöndro ehk "ebaharilikud" eelharjutused:

3. Viieosaline Mahamudra:

 • Bodhitšitta,

 • Iidam praktikad,

 • Mahamudra,

 • Nelja keha guru-jooga,

 • Pälvimuste pühendamine.

4. Naropa kuus joogat:

 • Tummo,

 • Illusoorne keha,

 • Selge valguse jooga,

 • Unejooga,

 • Phowa,

 • Bardo ehk vaheolu jooga.

Nöndro (eelharjutuste) praktika tähtsusest

Inglise keelest tõlkis Gert Silkin


 • Varjupaik,

 • Vadžrasattva,

 • Mandala annetamine,

 • Guru-jooga,

 • Bodhitšitta arendamine.


12. sajandil elanud suur Tiibeti pühak Isand Džigten Sumgön on öelnud: „Nöndro on isegi suurema tähtsusega kui kõrgemad praktikad. On äärmiselt oluline tõeliselt mõista ja harjutada lihtsaid, ent samal ajal sügavaid õpetuse aluseid, enne kui asuda kõrgemate praktikate juurde.”


Tavaliselt läbitakse kloostrites Nöndro praktikad kolmeaastase retriidi ajal. See aga ei ole enamikele lääne inimestele võimalik ja seetõttu on võimalik läbida samas mahus praktikad ka oma igapäevaelu kõrvalt. Tavaliselt kulub iga harjutuse peale keskmiselt aasta, mis teeb kokku viis aastat.


Need õpetused on avatud kõigile, kes tunnevad huvi ja soovi praktiseerida väärtuslikku Dharmat. Eelkõige on see programm siiski mõeldud neile, kes on tõsised praktiseerijad ja soovivad meditatsioonist tulenevat kogemust saavutada. Sel viisil on võimalik tundma õppida oma meele olemust ja õppida ning harjutada Dharmat. Kuigi parim oleks läbida terve viieosaline tee, ei ole see siiski kohustuslik ja võib ka teha mõnda osa Nöndrost eraldi.


Nöndro viie praktika lühidad kirjeldused


Varjupaiga võtmine Kolmes Kalliskivis (Buddhas, Dharmas ja Sanghas)


Buddhas, Dharmas ja Sanghas varjupaiga võtmine suunab meid kindlale teele budasuse poole ja aitab meil pääseda sünni ja surma kontrollimatult korduvast ahelast. Kuigi kõigis olendeis on budasus olemas, ei tunne nad seda ära ja seetõttu ringlevad nad sansararattas, mis on toob vaid kannatusi. Inimesed kogevad kannatusi nagu ookeanilaineid, mis lõputult üksteisele järgnevad. Kuni me oleme sansaararattas, ei saa kogeda täielikku rahu ja õnne. Isegi kui me soovime olla vabad sansaara kannatustest, ei tea me, kuidas seda saavutada. Seetõttu peame me usaldama ja toetuma nende juhendusele, kes on juba jõudnud vabanemiseni. Seepärast võtame me varjupaiga Kolmes Kalliskivis: Buddhas – õpetajas, Dharmas – õpetuses ja Sanghas – vaimses kogukonnas. Varjupaiga võtmine toetub neljale lihtsale alusele: mediteerimine kõige püsitusele, põhjuse ja tagajärje seaduspärasusele, sansaara kannatustele ning inimelu väärtuslikkusele. Neid aluseid nimetatakse neljaks oma meele sansaarast eemale pööramise viisiks. Ilma neile mediteerimata on varjupaiga võtmine puudulik. Tuleb selgelt mõista sansaara olemust ja seejärel kindlalt püüelda valgustatuse poole. Võttes varjupaika siiralt, istutame me enesesse vabanemise seemne. Me eemaldume voorusetusest, mida oleme siiani kogunud ja arendame endas voorusi ja häid tegusid. Lõpuks viib see meid budasuse saavutamiseni.Vadžrasattva praktika


Vadžrasattva meditatsioon on eriline ja võimas harjutus meie mittevooruste puhastamiseks. Selle meeleharjutuse abil on võimalik täielikult välja juurida kogu negatiivne karma nagu seda tegi Milarepa. Vooruslikud ja mittevooruslikud teod tulevad meelest. Meel on isand ning keha ja kõne tema teenrid. Me saadame korda ebavooruslikke tegusi oma negatiivsete emotsioonide tõttu, nagu seda on ihad, vihkamine jne. On ebavooruslik, kui me teeme neid tegusid ise, palume kellelgi teha neid meie eest või rõõmustame, kui selliseid tegusid teeb keegi teine. Isegi kui me praktiseerime Dharmat, aga meel on endiselt ihade, vihkamise ja muude takistuste kontrolli all, loome me ebavoorust. Selline ebavoorus loob kannatusi ja soovimatuid tingimusi meile tulevikus. Selliseid ebavoorusi luuakse näiteks oma vaenlaste vastu võideldes, ainult oma kehale mõeldes või rikkust kogudes. Kuid kõik selle peame me jätma seljataha, kui oleme silmitsi surmaga. Ebavoorused jälitavad aga meid elu elu järel nagu vari, olles kõikide kannatuste allikaks. Seetõttu on väga oluline puhastada end mittevoorustest ja negatiivsest karmast enne, kui selle tulemus avaldub. See puhastusharjutus, kui me kasutame nelja jõudu, on väga tõhus. Nendeks neljaks jõuks on: kahetsus, vastumürk, otsusekindlus ja usaldus.


Vadžrasattva medtiatsioon on eriline harjutus oma ebavooruse ja negatiivse karma puhastamiseks, seega asuge kõhklemata ja kindlustundega selle praktika tegemisele. Kahetsege siiralt oma seniseid halbu tegusid, tunnistage need üles ja olge kindlad oma otsuses mitte enam selliseid tegusid teha isegi kui see võib teile maksta elu. Seejärel võtke varjupaik, arendage endas virgumismeelt, korrake mantrat ja mediteerige tühjusele nagu oleks see vastumürk ja usaldage seda.

Loe veel siit...Mandala annetamine


Mandala annetamine on viis, kuidas arendada tarkust (mille ülim resulaat on mahamudra realisatsioon) ja kaastunnet (mille lõpptulemuseks on ülim bodhitšitta). Tundes sügavalt soovi, et me ise ja kõik olendid saavutaksid virgumise, annetame me mandala – mis sümboliseerib tervet universumit – valgustunutele, kes on alati täis kaastunnet ja tarkust. Me anname ära kõik, kaasaarvatud iseenda. Selline annetamine aitab meil läbi lõigata kiindumuse ja kinnihoidmise sellest elust. Lisaks eelnevale saadakse mandala annetamise läbi pälvimusi ja vajaliku jõudu, et virgumismeel saaks kasvada. Võib öelda ka, et mandala annetamine on suurepärane tehnika Puhta Budavälja loomiseks, kasutades kõige omavahelist sõltuvust.


Guru-jooga


Guru-Jooga annab õnnistusi ja pühitsusi. Õpetaja on meile eeskujuks. Kui me näeme oma õpetajat kui tavalist inimest, siis jääb meie meel samuti tavalisse olekusse, kui me aga näeme teda Vadžradharana, siis seeläbi meie teadvus liigub samuti kõrgemale tasemele. Nähes oma õpetajas Vadžradharat, oleme me võimelised ühendama oma meele valgustunud Vadžradhaara olekuga. Seega, mõeldes oma õpetajast kui Vadžradhaarast, saame me õnnistuse, mis annab väe, jõudmaks ise sellesse meeleseisundisse. Kui me näeme oma õpetajat kaastundliku ja targana, siis meie usalduse (pühendumuse) jõud eemaldab kõhklused ning seda nimetatakse guru õnnistuseks. Õpetajal peavad loomulikult ka tegelikkuses olema need omadused, kuid Guru-Joogas on põhiline, et just õpilane ise tunneks tänulikkust ja vaimustust oma õpetaja vastu. Kui pühendunult õppida ja harjutada, siis hakkab vaikselt, kogemuse kasvades, koitma kirjeldamatu kindlustunne ja rõõm. Kui see ilmneb, siis tunnete te tõelist pühendumust. See pühendumus ei teki mitte lihtsalt usust oma õpetajasse, vaid omaenese kogemusest ja see ongi tõeline Guru-Jooga. Koos selle sügava pühendumusega saab õpilane neli väepühitsust, mis kannavad endas erilist õnnistust, arendamaks välja neli buddha kayat (keha).


Bodhitšitta


Bodhitšitta praktikad on virgumismeele arendamiseks. Need on kõikehaarava armastava hoolivuse ja kaastunde tekitamiseks, et saavutada valgustatus kõigi olendite hüvanguks. Läbi selle praktika saavutatakse rahu ja õnn ning kõik šraavakate, pratjekabuddhade, bodhisattvate ja buddhade suurepärased omadused. Ilma selle omaduseta ei ole võimalik valgustatust saavutada isegi kõrgeimate joogatantrate kaudu. Praktiseerides seda harjutust, saavutatakse kindlasti budasus. Kuna kõik olemasolev on meele väljendus, on seega ka põrguilm meeles oleva viha tulemus. Samuti on budasus virgumismeele ehk bodhitšitta tulemus. Seega on Bodhitšitta õppimine ja praktiseerimine kõikide Buddha õpetuste algne tuum. See on mahajaana praktikate tähtsaim osa. Seetõttu on väga oluline seda mõista ja see praktika ka ellu rakendada.