Drikung Kagjü logo selgitus

Õnnistuse ja väe ratas

Hiilgava Drikung Kagjü koolkonna logo selgitus

Tiibeti keelest tõlkinud

Khenpo Kontšhok Tamphel


Om Svasti! Kummardun Isand Vadžradhara,

Lodro Rintšeni ja Dewegoni,

Danuni, Nagardžuna, Shavari ja Tilopa,

Naropa, Metri, Marpa, Milarepa, Dagpo, Dordše Gyali

ja Kaitsja Drikung Rintšenpali

jalge ees.


See lühike selgitus logo kohta, millel on päike, kuu ja Hung silp, koosneb neljast osast:

• Väline tähendus

• Sisemine tähendus

• Salajane tähendus

• Täielik tähendus


Väline tähendus


Päike ja kuu sümboliseerivad Dagpot ja Retšungpat, suure Džetsun Milarepa kuu- ja päikesesarnaseid südamepoegi. Džetsun Milarepa on Lumedemaa praktiseerijate liini kroonjuveel. See sümboliseerib, et kuu- ja päikesesarnased Kagjü gurud õnnistavad praktiseerija meelt.

Logo keskel olev Hung silp sümboliseerib Drikung Kjura klanni pitserit. On laialdaselt levinud uskumus, et see pitser (Hung silp), koos mitmete muude jumalike ainestega, laskus taevast koos Kjura Namtšen Karpoga, kellest sai Kjura klanni rajaja. Ta heideti jumalike olendite poolt taevast alla maa peale. Kuni tänaseni on silp „Hung” Drikungi kuninglik pitser. Legendi kohaselt pidasid inimesed, kes teadsid silbi suurt väge, isegi tavalisi pabereid, millel oli Hung pitser, kaitset omavaks. Nad uskusid, et see pitser on võimeline eemale peletama jumalike olendite, vaimude, deemonite, segajate ja vaenlaste needused ja kurja ning kandsid Hung silbiga kirjutisi oma keha lähedal. Seeläbi sai Hung pitseriks.


Sisemine tähendus


Valge kuuketas on Atšhi Tšökji Drölma, Drikung Kagjü Liini Dharmakaitsja olemus. Tumesinine Hung silp sümboliseerib Mahakalad, algs- ehk ürgtarkuse Isandat. Punane päike sümboliseerib Dharmapala Tseumari. Need kolm kokku aga sümboliseerivad seda, et Atšhi, Mahakala ja Dharmapala on Buddha-dharma (Buddha õpetuse) kaitsjad.


Salajane Tähendus


Bodhitšitta kuukettal olev silp Hung sümboliseerib Tšakrasamvara olemust, milleks on selguse aspekt oskuslike vahenditena. Punane päike on Vadžrajogini olemus, milleks on tühjuse aspekt tarkusena. Need kaks üheskoos sümboliseerivad oskuslike vahendite ja tarkuse ühtsust, mis on Sambhogakaya olemuseks.


Täielik Tähendus


Sinine Hung silp sümboliseerib kolme aja Buddhade tunnetuse olemust. See on kõiksuse olemus, mis on sinine, selge, lakkamatu, tühi ja hiilgav. Oma olemuselt on see Dharmakaya, kõige tegelik olemus, mis asub väljaspool sõnade, mõtete ja väljenduste piire.


Ring (silbi ülal) sümboliseerib Buddha Akšhobja peegli-sarnast tarkust. Poolkuu tähistab Vairotšanat ja dharmadhatu tarkust. Tipp sümboliseerib Ratnasambhavat ja võrdsuse tarkust. Täht Ha on Amitabha ja eristav tarkus. A ja U on Amoghasiddhi ja tegude teostamise tarkus. Seega on silp Hung oma olemuselt kõigi viie Buddha perekonna olemuse esindaja.


Hung silbi kattevarjus on

viie ürgtarkuse valdaja.

Ühtsuse tunnetamise väe läbi

loomis- ja lõpetusfaasides

saavutagu ma Vadžradhara seisund sellessamas elus.


See on koostatud Hiilgava Drikung Kjabgön Tšhetsang Kontšok Tenzin Kunzang Thinle Lhundrub’i poolt, 15 jaanuaril 1981. aastal, Jungdrung Tharpa Ling kloostris, Ladakhis.


Antud tõlge pärineb Drikung Kagjü peamiselt veebilehelt aadressil

http://www.drikung-kagyu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=402

Inglise keelest tõlkis Gert Silkin.