Ajalugu

Drikung Kagyu lühiajalugu

Tilopa

Tilopa

Kagjü koolkonna rajajaks peetakse suurt guru Tilopat, kes ilmselt elas aastatel 988 – 1069. Määratleda Kagjü traditsiooni algust mingi kindla aastaarvuga või seostada ühe kindla persooniga on võimatu, seetõttu on ka Tilopa nimetamine koolkonna alusepanijaks üsnagi tinglik. Tilopa oli erakordselt suurte teadmistega inimene, kes sai oma teadmised kahel erineval moel.


Esiteks - India eri piirkondadest pärit gurudelt. Üks Tilopa õpetajatest oli India kuulsaima budistliku filosoofi Nagardžuna õpetusliini otsene edasikandja. Tilopa teine teadmiste allikas on ilmutuslikku laadi. Budistliku pärimuse järgi sai ta juhiseid otse sellistelt budistlikelt jumalustelt nagu Vadžradhara ning Vadžrajogiini. Antud hetkel pole niivõrd oluline, kas Tilopa sai oma teadmised loomulikul või ilmutuslikul teel. Sellest kaugelt tähtsam on tema pärand ise, mis on meieni jõudnud tema vahetute õpilaste ning õpilaste-õpilaste kaudu.

Nõnda on moodustunud auväärne rida Vadžradhara, Nagardžuna, Tilopa, Naropa, “Tõlkija” Marpa (11. saj), legendaarne joogi Milarepa (11-12. saj), Gampopa (11.-12. saj), Drikung Kagjü koolkonna rajaja Džigten Sumgon (12.-13. saj), Tema Pühadus XXXVII Drikung Kjabgon. Tänaseks on Kagjü jagunenud neljaks suuremaks ja kaheksaks väiksemaks alakoolkonnaks. Siinkohal on oluline rõhutada, et erinevalt mõnest teisest usundist ei ole tiibeti budismis koolkondadeks jaotumine tingitud mitte niivõrd õpetuslikest vastuoludest, vaid õpetusliini gurude individuaalsetest omadustest ning rõhuasetustest. Seetõttu tiibeti koolkonnad pigem täiendavad teineteist kui konkureerivad omavahel.


Milarepa

Jigten Sumgön

Drikung Kagjü koolkond asutati üle 850 aasta tagasi suure vaimse meistri Kjoba Džigten Sumgöni poolt. See koolkond on otseselt alguse saanud Buddha Šakjamunist ja algbuddhast Vadžradharast. Kõik nende kallihinnalised õpetused on jõudnud Gampopani kolme õpetusliini täielikult valgustunud meistrite kaudu. Esimest liini kutsutakse "Suurepärane Õnnistuste Realisatsiooni" liin. Saanud alguse Vadžradharalt, läks see edasi Tilopale, Tilopalt Naropale, Naropalt Marpale, Marpalt Milarepale ja Milarepalt Gampopale.

Teist liini kutsuti "Sügava Vaate" liin. See sai alguse Buddha Šakjamunist. Sealt edasi Nagardžunale, siis Tšhantakirtile ja lõpuks Atišale. Atišalt edasi Gampopale.

Kolmandat liini kutsuti "Ülima Praktika" liin. See sai alguse Buddha Šakajamunist. Edasi läks Mandžušrile, Mandžušrilt Maitrejale, Maitrejalt Ashangale jne kuni Atišani. Atišalt jälle Gampopale. Ja nõnda sai Gampopa sügavaid õpetusi, salajasi suulisi ülekandeid ja õnnistusi kõigilt neilt kolmelt liinilt. Kõik õpetused andis Gampopa edasi Phagmodrupale. Ja kuigi Kagjü on saanud alguse samast juurest, jagunes ta tol ajal mitmeks erinevaks haruks. Iga haru kandis endas täielikke õpetusi ja valgustunud õnnistusi. Nii nagu soovetäitev puu, mis saab alguse samast juurest, kuigi on jagunenud erinevateks harudeks, kannab igal harul suurepäraseid õisi ja vilju.

Kuigi Phagmodrupal oli sadu tuhandeid järgijaid, oli Džigten Sumgön üks tema lähemaid ja peamisi õpilasi. Phagmodrupa ennustas, et õpetused ja õnnistused kannab edasi endas bodhisattva (Džigten Sumgön), kes on juba saavutanud kümndenda bhumi. Džigten Sumgön sai täielikud õpetused, salajased suulised ülekanded, seletused ja pühendused, valgustumise täielikud õnnistused jne Phagmodrupalt. Tema andis need kõik, seal hulgas Naropa Joogad, oma peamisele õpilasele – Gurawa Tsultrim Dordžele.

Kõik need valgustumise energiad, õnnistused ja õpetused on alles hoitud läbi suurte vaimsete meistrite kuni praeguse 37. ja 36. liinihoidjani – Tema Pühaduse Drikung Kjabgön Tšhetsang Rinpotšheni ja Tema Pühaduse Drikung Kjabgön Tšhungtsang Rinpotšheni. Nemad on Drikung Kagjü kõige kallihinnalisemad vaimsed meistrid ja Džigten Sumgöni liini otsesed hoidjad. Oma järgijate kohta olevat Džigten Sumgön ikka ja jälle ennustanud: “tulevikus saavad minu õpetused õitsema läbi kahe bodhisattva kaastunde ja tarkuse, kes on nagu kuu ja päike." Tema Pühadus Tšhetsang Rinpotšhe on nagu päike. Ta on kaastundejumaluse - Tšhenrezigi - kehastus. Tema Pühadus Tšhungtsang Rinpotšhen on nagu kuu. Tema on tarkusjumaluse - Mandžušri - kehastus.

Tema Pühaduse Drikung Kjabgön Tšhetsang Rinpotšhen

Tema Pühaduse Drikung Kjabgön Tšhungtsang Rinpotšhen

Drikung on tuntud suurte mediteerijate ja Phowa praktiseerijate poolest. On palju lugusid nendest, kes on saavutanud virgumise ühe eluea jooksul. 1980. õpetasid Tiibetis ja Indias suured Drikungi Joogid Patšhung Rinpotšhe, Kunga Rinpotšhe ja teised suured õpetajad. Kungha Rinpotšhe saavutas Iidami realisatsiooni. Ta nägi Tšhakrasamvarat näost näkku ühe eluea jooksul. Ta õpetas mitmel kolme aasta retriidil. Samuti õpetas ta Naropa Kuut Joogat. Sel ajal andsid need suured retriidimeistrid palju suurepärast inspiratsiooni. Isegi praegu on meil mitmeid suuri Drikungi meditatsioonimeistreid nagu Gartšhen Rinpotšhe, Tenzin Nijma Rinpotšhe, ka lahkunud Druwang Rinpotšhe. Druwang Rinpotšhe oli kõrgelt realiseerinud Mahamudra ja ta oli tuntud selle poolest, et laulis vaimseid laule nagu Milarepa. Mõnikord ta ohverdas sügava vaimse realisatsiooni laule Tema Pühadusele dalai-laamale, Nende Pühadustele Drikung Kjabgönidele ja teistele kõrgetele laamadele. On mitmeid suuri õpetajaid, kes, olles retriidis, on saavutanud oma eesmärgi. Tema Pühadus Tšhetsang Rinpotšhe on asutanud Põhja Indias, Dehra Dunis, Drikung Kagjü Instituudi. Seal õpib palju munki ja mitmed neist on liitunud kolmeaastase retriidiga. Tema Pühadus rändab paljudesse Drikungi kloostritesse ja dharmakeskustesse Ladakhis, Indias, Nepaalis, Ameerikas ja Euroopas, andes ulatuslikke õpetusi munkadele, nunnadele ja ilmalikele nii idast kui läänest.