Valge Tara

Valge Tara (skrt. Tāra) on üks Tara 21-st emanatsioonist ja on seotud eelkõige pika elueaga. Ta kuulub Lootose (Amitabha) perekonda ning kehastab kaastunnet nagu Avalokitešvaragi.


Valgele Tarale mediteeritakse tervise, elujõu ja pika eluea saamiseks. Samuti annab ta algtarkust ja pälvimusi.


Tara valge värv tähistab puhtust ning ta kannab Sambhogakãya bodhisattva ehteid.


Valgel Taral on seitse silma: kaks tavalist, üks otsaees ning silm mõlemis peopesas ja taldades. See sümboliseerib, et ta näeb kõikide olendite kannatusi.


Võrreldes Rohelise Taraga on ta oma olemuselt rahulikum, küpsem ja tegutseb pigem pikemaajaliste takistuste ja probleemide eemaldamisega.


Valge Tara mantra:

OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR DŽNJANA PUNJE PUŠTIM KURU SVAHA


Üleva Gartšen Rinpotše hiljutise külaskäigu ajal Jangtšublingi Dehra Dunis (Indias) selgitas Drikung Kjabgon Tšetsang Rinpotše Valge Tāra seitsme silma tähendust. Kuna õpilased on selle kohta üha uuesti ja uuesti küsinud, siis soovib Rinpotše selles tsitaadis edastada Valge Tāra seitsme silma selgituse:


„Valge Tāra seitse silma esindavad täielikku piiratusest vabanemise kolme väravat ning nelja mõõtmatut. Kolm täielikku piiratusest vabanemise väravat on: (1) soovide puudumine, (2) sildistamatus – kõikidel ilmingutel puuduvad omaolekulised tunnusjooned nagu värv ja kuju, ning (3) tühjus – valgustunu tunnetus, mis mõistab kahe eelneva võimatu olemasolu viisi puudumist ehk tühjust. Selleks, et täieliku piiratusest vabanemise kolme väravani jõuda, tuleb arendada endas nelja mõõtmatut, milledeks on: mõõtmatu hoolivus (või armastus), mõõtmatu osavõtlikkus (või kaastunne), mõõtmatu heasoovlikkus (või rõõm) ning mõõtmatu samaväärsus. Neli mõõtmatut on seega täieliku piiratusest vabanemise kolme värava eelkäijaks.“