Tema Pühadus Drikung Kjabgön

Tšhetsang Rinpotšhe

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Drikung Kjabgön, Drikung Kagjü koolkonna pealaama (kodanikunimega Köntšhog Tenzin Künsang Trinlei Lhündrup), on sündinud 4. juunil 1947. aastal Tiibeti pealinnas Lhasas hästituntud Tsarong’i perekonnas. Tema Pühadus on koolkonna 37. elava õpetusliini kandja, alates suurest pühakust Kjopa Džigten Sumgönist, kes oli otsene Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa ja Phagmo Drupa õpetusliini edasikandja. Pärast eelmise Drikung Kjabgöni, Shiwe Lodro, surma asusid kaks rühma otsima uut inkarnatsiooni kogu Tiibetist. Mõne aasta jooksul leiti mitmeid kandidaate, ent kõige tähendusrikkamaks märgiks osutus Tema Eminents Gjabra Rinpotšhe nägemus Nam Tso järvel. Ta nägi järve pinnal kahekordse maja kujutist, võidulippu ning ümbritsevat aeda ja teeradu.


Ta nägi kutsikat tiirutamas ümber võidulipu, millest loeti välja, et uus Drikung Kjabgön on sündinud koera-aastal. Olles võimaliku kandidaadi kindlaks määranud, testiti teda veel mitmel viisil. Ta pidi ära tundma oma eelmise kehastuse palvehelmed, palveveski ja teised rituaalsed esemed. Hiljem kinnitasid tema inkarnatsiooni Tiibeti regent Tema Pühadus Tagdrang Rinpotšhe, Tema Pühadus Gjalwa Karmapa ja Tema Eminents Taglung Matrul. Nelja-aastasena viidi vastavastatud Drikung Kjabgön Drikung Kagjü peakloostrisse Drikung Thili. Üle 2000 inimese reisis koos temaga, kandes rahvariideid ja etendades tseremoniaalseid tantse. 37. Drikung Kjabgön trooniti Drikung Thilis kõigi budistlike koolkondade ja Tiibeti valitsuse esindajate osavõtul ametlikult Tiibeti budismi Drikung Kagjü koolkonna taassündinud juhiks.


Drikung Kjabgöni haridustee algas lugemise, kirjutamise ja oluliste Drikung Kagjü tekstide päheõppimisega. Tema hariduse eest kandsid hoolt mitmed kõrgelthinnatud õpetajad. Kõrgeauline Jongzin Thubten Rinpotšhe õpetas talle grammatikat, astroloogiat ja meditsiini. Tema Eminents Gjabra Rinpotšhe andsi talle edasi kõik üldised Kagjü õpetused nagu Kagjü Ngak Dzod, Drikung Kagjü transmissioonid ja Njingma transmissioonid Rintšhen-Terzöd. Tema Eminents Lho Drongdrul Rinpotšhe andis talle kõik Drikungi transmissioonid ja kõik Drikung Kagjü Dharmakaitsjate väe-pühitsused. 11 aasta vanuselt Ahviaasta tseremoonia ajal andis Drikung Kjabgön oma esimese avaliku õpetuse ja transmissiooni. Selleks oli Suur Drikungi Phowa


1959.a. oli Tema Pühadus sunnitud Hiina kommunistide hävitustöö tagajärjel lahkuma oma kloostrist, kuid jääma Lhasasse. Tema vanemad põgenesid Indiasse. Õnneks adopteeris poisi tema endine õpetaja Tema Eminents Gjabra Rinpotšhe. 1960. aastal läks Drikung Kjabgön Lhasa algkooli. Tublil õpipoisil õnnestus lõpetada kuueaastane kooliprogramm kolme aastaga. 1964. aastal läks ta keskkooli, kus paistis silma hea õppeedukusega, eriti lingvistikas. Tema meelissport oli jalgpall. 1969. oli ta sunnitud minema maale farmi tööle ja tegema iga päev 15 tundi rasket füüsilist tööd. Õhtul koju jõudes pidi ta tassima vett kauge maa tagant ja valmistama endale ise süüa.


Pärast mitmeaastast hoolikat plaanimist õnnestus Tema Pühadusel 1975. aastal lõpuks Tiibetist põgeneda. Jõudes Kungbu Kanglasse, kohtas ta oma teel kahte meest, kes aitasid tal ületada ohtlikku kaljulõhet. Ilma nende abita poleks tal põgenemine õnnestunud. Pärast kaheksapäevast üksirännakut jõudis ta lõpuks Kathmandusse. Nepaalist Indiasse minek ei nõudnud enam suuri raskusi. Dharamsalas troonis Tema Pühadus dalai-laama ametlikul tseremoonial Drikung Kjabgöni uuesti. Kolme kuu pärast sõitis Drikung Kjabgön koos isaga Ameerikasse, kus ta kohtus peale 18 aastast lahusolekut jälle oma perekonnaga.


USA-s viibis ta kaks ja pool aastat. Ta õppis Texases inglise keele intensiivkursustel ja töötas peale kooli McDonald’sis, praktiseerimaks inglise keelt. Kodus töötas ta Drikungi ajaloo kallal. Sel ajal saadeti talle Indiast palju kirju, mis kutsusid teda tagasi.


Ehkki Drikung Kjabgön oli 18 viimast aastat elanud tavainimese elu, oli ta hoidnud rangelt oma mungatõotusi. 1978. aastal otsustas ta minna tagasi Indiasse ja alustada uuesti kloostrielu. Ta asus elama Phijangi kloostrisse Leh’i lähedal Ladakhis. 1979. aastal tähistati Drikung Kagjü koolkonna 800. aastapäeva.


Drikung Kjabgön tegi läbi kolmeaastase intensiivõpetuse (ritriidi) Lama Juru kloostris meditatsioonimeister Kjunga Rinpotšhe juhtimise all. 1985. aastal võttis Drikung Kjabgön Kalatšhakra pühitsuse ajal Bodh Gajas dalai-laamalt vastu täieliku mungaordinatsiooni.


Drikung Kjabgön on omandanud mitmesuguseid õpetusi ja initsiatsioone mitmetelt kõrgetelt erinevate traditsioonide laamadelt .


Tema Pühadus dalai-laamalt sai ta Tšakrasamvara, Kalatšhakra ja Yamantaka pühitsused ja õpetused. Tema Pühadus Gjalwa Karmapalt sai ta Milarepa pühituse, Naropa Kuus Joogat ja teisi õpetusi. Tema Pühadus Dilgo Khjentse Rinpotšhe käest omandas ta Dam-Ngak-Dzöd (tiibeti budismi kaheksa kooli transmissioon ja õpetused) Nging-Thing-Jeshe ja Jeshe-Lama (kõrgeimad Dzogtšheni Õpetused), Gjatšhen-Ka-Dzöd ja Gjü-Sangwa-Njingpo. Tema Pühadus Taglung Šabtrungi käest sai ta enamiku Taglung Kagjü õpetustest. Ta õppis filosoofiat ja omandas üldise Kagjü ja Drukpa Kagjü Mahamudra õpetused ja pühitsused Drukpa Kagjü Dardželingi kloosti ülemalt Khenpo Norjangilt. Sellele lisaks omandas ta mõningad väga tähtsad Drikung Kagjü väepühitsused ja Mahamudra õpetused nii Tema Eminents Gartšhen Tritrül Rinpotšhelt kui ka meditatsioonimeister Druwang Köntšhok Norbult.


1985.aastal asutas Drikung Kabgön Drikung Kagjü Instituudi, Džang-Tšhub Lingi, mis asub Himaalaja jalamil Dehra Duni lähistel Indias. Praegu on seal üle 150 õpilase. Drikung Kagjü Instituut on hariduskeskus, mis ühendab endas traditsioonilise kloostriõpetuse ja kaasaegse hariduse. Instituudi suurim uurimisprojekt on Kagjü tekstide kogumine. Sel viisil on õnnestunud säilitada ja uuesti trükkida mitmeid vanu ja haruldasi tekste. Instituudi lähedal asub ka retriidikeskus.


Paljud instituudi lõpetanud lähevad edasi traditsioonilisele kolme-aastasse retriiti, et viia oma treeningud lõpuni.